Przekazując darowiznę na rzecz Jasia możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy!

Znalezione obrazy dla zapytania podatki
Dzisiaj chcieliśmy podzielić się z Wami informacją, której dowiedzieliśmy się pijąc wino z Martą. Marta Barczuk to moja koleżanka z liceum, która zna się na rozliczenia podatkowych i powiedziała nam, że każdy kto wpłacił jakąkolwiek kwotę na rzecz fundacji zbierającej pieniążki na leczenie Jasia jest uprawniony do odliczenia darowizny od podatku dochodowego!
Poniżej znajdziecie wiadomość od Marty z praktycznymi wskazówkami 🙂
Marta – dziękujemy!!! <3
Darowizny wpłacone na rzecz Jasia na konto Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba” podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania PIT. W rozliczeniu rocznym PIT można wykazać darowizny przekazane w roku podatkowym, co pozwoli to na obniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym podatku dochodowego.
Odliczeniu podlegają m.in. darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym darowizny dokonane na rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę (w tym przypadku ze wskazaniem Jasia).
Z ulgi mogą skorzystać osoby, które, są opodatkowane według skali podatkowej (18% i 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
Wszystkie darowizny powinny zostać udokumentowane, tj. należy zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (np. dowód przelewu wygenerowany przez bank). Zebranej dokumentacji nie trzeba składać razem z PIT.
Odliczeń darowizn dokonuje się w składanym do Urzędu Skarbowego zeznaniu podatkowym:
·w poz. 105 lub 106 deklaracji PIT-37 lub
·w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT-36 lub
·w poz. 71 deklaracji PIT-28
a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 11-18. W części D tego załącznika podaje się również dane obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.
Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty, trzeba jednak pamiętać, że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6%  osiągniętego w danym roku dochodu (przychodu).
Pomóc Jaśkowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “1596 pomoc dla Jasia Mieszkiełło”

Tags: No tags

Comments are closed.