Dary Puszczy na licytacje / The gifts of Bialowieza Forest for the auctions

Korzystając z zaproszenia Agnieszki wybrałam się w końcu do jej bajkowego domku w środku Puszczy Białowieskiej we wsi Budy.  Moje plany siedzenia cały weekend w kocu na huśtawce prędko zostały zrewidowane.

A co Ty tak siedzisz w tym kocu? Idziemy!
Gdzie idziemy?
Do Asi, do leśniczówki!

Pojechałyśmy do Asi, do leśniczówki, a tam pierwsze co nas powitało to Sita, pies Asi, który wskoczył mi na kolana, jeszcze zanim zdążyłam wysiąść z samochodu. Później było jeszcze przyjemniej. Okazało się, że Asia to nikt inny jak Joanna Matysek z domu Kossak, prawnuczka Wojciecha Kossaka, wnuczka Jerzego Kossaka i córka Glorii Kossak, wybitnych polskich malarzy. Joasia przygotowała dla nas jeden ze swoich obrazów i przekazała go na licytację dla Jaśka. Z Joasią spędziłyśmy bardzo miłe popołudnie, jednak niestety kiedyś trzeba było wracać.

Wieczorem Agnieszka mówi do mnie – zakładaj koc i chodź na taras, posłuchamy rykowiska. Gdy otworzyła drzwi prowadzące na taras, czekała na nas kolejna niespodzianka – na stoliku czekały przygotowane trzy piękne karmniki dla ptaków. Okazało się, że sąsiad Agnieszki, Krzysiek, który towarzyszył nam następnego dnia na puszczańskim spacerze, zrobił te karmniki i także przekazał na licytację dla Jasia – będziecie mogli wylicytować je 13 października na naszym festynie w Zielonej Górze.

Krzysiek

Myślałam, że to koniec niespodzianek, ale z tą Agnieszką to nigdy nic nie wiadomo. Pół wieczoru siedziała i zamiast pić ze mną likierek to pisała coś na telefonie. W końcu zadowolona z siebie mówi z uśmiechem –


Załatwiłam! Adam Wajrak podpisze dla Jaśka jedną ze swoich książek, tę o wilkach!
A skąd Ty znasz Wajraka?
Jak to skąd? Przecież to mój sąsiad, w Teremiskach mieszka!

Kochani, koszty leczenia i codziennego życia piętrzą się z każdym tygodniem. Staramy się dawać radę sami, ale bez Waszej pomocy nie damy rady. Dlatego już teraz starujemy z licytacjami, których finał będzie 13 października. Dzięki naszym przyjaciołom, a także dobroci czasem całkiem nieznajomych ludzi, mamy dla Was fantastyczne przedmioty, vouchery, wyjazdy a nawet bilety na koncerty.

Aby wziąć udział w licytacji, wystarczy wpisać kwotę w komentarzu pod opisem.
Wszystkie licytacje znajdziecie pod tym linkiem:


Zachęcamy do licytowania oraz zapraszania znajomych!

***
I accepted the invitation of Agnieszka and finally visited her fairytale house in the middle of magic Bialowieza Forrest in the Budy village. My plans of spending the whole weekend tuck in a cozy blanket were fast revised though.
-Why are you just sitting around in that blanket? Let’s go!
-Where are we going?
– To Asia, to her forester.
So we went to Asias forester, and the first thing that happened was the heartwarming hello from her dog, Sita, that jump on my knees before I even left the car. Later was only nicer. It turned out that Asia is no one else than Joanna Matysek of house Kossak, the great granddaughter of Wojciech Kossak, granddaughter of Jerzy Kossak and a daughter of Gloria Kossak, the clan of outstanding Polish painters. Joasia prepared for us one of her paintings and donated it foe Jasius auction. We were enjoying a very pleasant afternoon with her, but unfortunately had to head back.
 Later, in the evening Agnieszka says:

– Ok, put on that blanket and lets go out to the porch and listen to the rut.

When she opened the door, we were met by another surprise. On the table there were 3 beautiful bird-feeders. It turned out that her neighbor, Krzysiek, that joined us the next day for the walk in the forest, made those feedes by himself to donate them for Jasius auction. You will have a chance to bod for them on the charity event in Zielona Gora ,13th of October. 

I thought that this was the end of surprises, but You never know what Agnieszka is plotting. She spent the half of the evening writing of her phone instead of drinking liquor with me. Finally, very content about herself and with big smile she says:
-I did it! Adam Wajrak will sign the book for Jasiu, the one about wolves.
-What? How do you know him?
– What do you mean? He is my neighbor, he lives in Teremiski nearby!
Dear friends! The costs of Jasius treatment and just everyday living are growing with every week. We are helping as much as we can, but we will not make it without Your help. That is why we already start the auctions which will end the 13th of October. Thanks to our friends, but also the goodness of people we don’t know, we collected some amazing items, vouchers, getaways and even concert tickets.
To participate in the auctions, you just have to write the amount of your bid in the comments under the item’s description. All the auctions are listed under this link

Please, feel invited to join the auction and informing Your friends about it!

Tags: No tags

Comments are closed.